TER mulţumeşte Eurobuild Cee România

TER mulţumeşte Eurobuild Cee România pentru invitaţia la conferinţa Mission Infrastructure!
Beneficiind de nume de vârf, precum şi de o organizare de un profesionalism ireproşabil, conferinţa ne-a oferit ocazia să expunem proiectul în faţa unei audienţe care, altminteri, ne-ar fi fost greu accesibilă.
© 2006 TER - Tren urban pentru Bucuresti | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.
Learn how to make money online | First Aid and Health Information at Medical Health